INTERPRETACJE PRZEPISÓW ISSF - strona archiwalna


Interpretacja przepisu o stopce karabinu pneumatycznego

Skierowano do nas pytanie, czy jednoczesne przesunięcie stopki i jej obrócenie jest dopuszczalne (tak, jak na poniższym zdjęciu). Reguluje to przepis 7.4.2.1, gdzie użyte określenie LUB oznacza, że dopuszcza się zarówno przesunięcie, jak i jednoczesny obrót stopki wokół jej osi pionowej.

25 sierpnia 2018 r.


Informacja dotycząca spodni strzeleckich:

Podczas zawodów w Suhl, Sekcja Kontroli Technicznej zakwestionowała zgodność z przepisami serii spodni strzeleckich, w których zamki błyskawiczne na nogawkach są maskowane dwoma podłużnymi łatkami (widoczne na zdjęciu poniżej). Zgodni z deklaracją producenta (PP Nowiccy) zostaną one poprawione i doprowadzone do stanu, jak na drugim zdjęciu poniżej. To rozwiązanie zostało uznane za zgodne z przepisami przez Komitet Techniczny ISSF.

Decyzją KS PZSS, do końca tego roku, sekcje kontroli technicznej w Polsce będą dopuszczały użycie "wadliwych" spodni podczas zawodów. Do tego czasu należy zgłosić się do producenta w celu dokonania niezbędnych korekt.

25 sierpnia 2018 r.


DECYZJE ZAPADŁY!

- Kpn60, Ppn60, Kdw3x40, Trap 125, Skeet 125 i RT60 to teraz także konkurencje żeńskie.
- Dotyczy to także juniorek.
- Jest nowe wydanie Przepisów ISSF, dostępne na stronie ISSF
- W najbliższym czasie nowe przepisy zostaną przetłumaczone i będą dostępne na stronie PZSS.

20 grudnia 2017 r.


Środowisko polskich sędziów się wzbogaciło o 8 nowych sędziów ISSF, którzy ukończyli kurs na rozszerzenie licencji B (pistolet i karabin) o uprawnienia Electronic Target Control. Instruktorem prowadzącym kurs była Jadranka STRUKIC (CRO). GRATULUJEMY!Środowisko polskich sędziów się wzbogaciło o 13 nowych sędziów ISSF, którzy ukończyli kurs na licencję B (pistolet i karabin). Instruktorem prowadzącym kurs był Robert Ferencak (SLO). GRATULUJEMY!                                                                                                                                                   FOTO -
RELACJAInterpretacja przepisu o uchwycie karabinowym. Dotyczy przepisu:


7.4.5.3
Uchwyt karabinowy
Żaden element uchwytu karabinowego nie może być powiększany lub skonstruowany w taki sposób, który umożliwiałby dotykanie lub opieranie wierzchu ręki (grzbietu ręki) lub nadgarstka.


Wpłynęło pytanie, co oznacza określenie "wierzch" ręki i czy taki zapis wyklucza stosowanie podpórki od dołu uchwytu, uniemożliwiającej zsuwanie się ręki z uchwytu.

Wyjaśniamy, że "wierzch" ręki to ta jej strona, która jest przeciwna do tej z liniami papilarnymi, czyli dłoni :-) - inaczej "grzbiet" ręki. Oznacza to, że stosowanie podpórki od dołu uchwytu, jak na zdjęciu poniżej jest dozwolone, ale nie może ona otaczać ręki (na wzór rękojeści pistoletu dowolnego).
Interpretacja dotycząca stosowania dodatkowych elementów karabinu 50m

Wpłynęło zapytanie:

Czy w świetle nowych przepisów półka w układzie jak na zdjęciu jest „legalna”? Strzelanie tylko leżącej.W interpretacji z 10 maja 2016 roku (patrz poniżej) przekazaliśmy kontrowersyjną odpowiedź z ISSF. Wątpliwości podane w tej interpretacji przekazane zostały do ISSF HQ i w obecnych przepisach ten problem został uregulowany. Zgodnie z przepisem:

7.4.5.2 Grzybek
Jest to każdy dodatkowy element powiększający kolbę w dół, ułatwiający podtrzymywanie karabinu wysuniętą ręką. Grzybek nie może wystawać w dół, poniżej osi lufy, więcej niż 200 mm.


Zwracamy uwagę, że usunięto ograniczenie stosowalności do postawy stojącej. Oznacza to, że tego typu półka jest dopuszczalna o ile nie narusza przepisu:

7.4.5 Karabin 50 m
f) obciążniki w przedniej części łoża nie mogą być umieszczone niżej niż 90 mm od linii osi lufy i nie mogą być wysunięte do przodu bardziej niż 700 mm od końca systemu;


gdyż element taki może być potraktowany jako dodatkowe obciążenie karabinu.


Przepisy dotyczące strzelań z pistoletu dopuszczają stosowanie "podstawek" (małych statywów) podczas finałów (8.6.3 i 6.4.11.10, przy czym nie dopuszcza się by całkowita wysokość stanowiska i podstawki przekraczała 1m). Poniżej przykładowy statyw-podstawka, używana podczas PŚ 2017.
Interpretacja, 21 września 2017 r.

Wpłynęło zapytanie od jednej z zawodniczek, czy taki obciążnik stopki karabinu pneumatycznego jest dozwolony.Oczywiście jest dozwolony (reguluje to przepis 7.4.2.7), tylko sugerujemy lepszy dobór kolorystyczny użytych materiałów ;-)Interpretacja, 26 kwietnia 2017 r.


ISSF Technical Director, Willi Grill udzielił odpowiedzi na dwa pytania przesłane do ISSF HQ:

1. Sprzeczności występujące w przepisie 7.4.1.6 Sights (Przyrządy celownicze) pomiędzy punktem a) i c) zostaną usunięte w drugim wydaniu Przepisów ISSF. Zostanie jasno zapisane, że soczewka korekcyjna może być umieszczona tylko na tylnych przyrządach celowniczych, zaś na przednich mogą być stosowane filtry (np. kolorowe, polaryzacyjne), a nie soczewka.

2. Przepis 7.4.2.7 Obciążniki, mówiący między innymi o tym, że:
    c) obciążnik może być umieszczony w dowolnej części karabinu, ale musi zawierać się w podstawowym kształcie łoża (obciążniki nie mogą wystawać z łoża);
    d) żaden typ taśmy klejącej nie może być stosowany do mocowania obciążników do karabinu,
nie wyklucza stosowania charakterystycznych obciążników do wyważania felg samochodowych, używanych często przez strzelców. Nie może jednak łoże, czy kolba karabinu wraz z obciążnikami przekraczać wymiarów określonych przepisami 7.4.4.1 i 7.4.4.2.


Interpretacja, 17 lutego 2017 r.

Kilkakrotnie otrzymaliśmy pytanie, czy w związku ze zmianą przepisów ISSF, które teraz dopuszczają stosowanie szkieł korekcyjnych także na przezierniku, dozwolone jest użycie takiego typu elementu:

50300-0 Gehmann diopter 0.0x

Jest to element umożliwiający korektę wady wzroku od - 5 do + 5 dioptrii przy zerowym powiększeniu. Składa się z systemu soczewek umieszczonych wewnątrz tego elementu. Naszym zdaniem narusza to w oczywisty sposób zapis przepisu 7.4.1.6.c, który jasno stwierdza, że:

"7.4.1.6 Sights
(...)
c) A single corrective lens may be inserted in or attached to the rear sight only; or the athlete may wear corrective or tinted lenses;"

czyli, że wolno zastosować jedynie pojedynczą soczewkę i tylko dołączoną do przeziernika, a nie umieszczoną wewnątrz systemu przyrządów.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z ISSF HQ potwierdzenie słuszności naszej interpretacji. Zaznaczono jednak, że prace nad dalszymi zmianami przepisów w tym zakresie będą trwały w najbliższych latach.

Przy okazji zwracamy uwagę, że w umieszczonych na stronie ISSF przepisach jest błąd, gdyż sformułowanie "inserted in or" nie jest wykreślone. Oczywiście, przekazaliśmy tę uwagę do ISSF HQ.
Interpretacja, 11 lutego 2017 r.


Do KS PZSS trafiło pytanie w związku z przepisem:

   6.2.3.4 Broń jest uważana za załadowaną, gdy nabój lub śrut lub magazynek z nabojami ma kontakt z bronią. Nikt nie może umieścić nabój lub śrut lub magazynek z nabojami w broni przed komendą "ŁADUJ".

Czy w takim razie oznacza to, że sam magazynek można ładować przed komendą ŁADUJ. Odpowiedź brzmi NIE. Mówi o tym przepis:

   6.2.3.2 Pistolety i ich magazynki mogą być ładowane tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie "ŁADUJ" lub "START". We wszystkich innych przypadkach, broń i magazynki muszą być rozładowane.


Interpretacja, 17 stycznia 2017 r.

ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji [LISTA].

Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce.

Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ w dniu dzisiejszym, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.


PONIŻEJ - INTERPRETACJE ARCHIWALNE (SPRAWDŹ, CZY AKTUALNE!)


Interpretacja, 1 czerwca 2016 r. (skrót ogłoszonych interpretacji na stronie ISSF - Oryginał - kliknij TUTAJ.)

INTERPRETACJA PRZEPISÓW ISSF 2016

  
Ogłoszona 1 czerwca 2016, obowiązuje od zaraz.

W skrócie:

1. Muzyka podczas kwalifikacji i finałów - także podczas Igrzysk Olimpijskich. Utwory zostały zatwierdzone przez Radę Zawodników ISSF.

2. Wychodzenie poza linię ognia (6.2.2.7). Aby zwiększyć bezpieczeństwo nakazuje się, by sędziowie, obsługa, itp mogli wychodzić poza linię ognia tylko po uzyskaniu zgody Sędziego Głównego Osi. Wcześniej musi on wydać komendy STOP... ROZŁADUJ... WŁOŻYĆ WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA. Po zakończeniu przerwy musi być wydana komenda PRZYJĄĆ POSTAWĘ.

3. Nieprawidłowości podczas procedury Shoot-Off w finałach (6.17). Na sędziach spoczywa odpowiedzialność upewnienia się, że wszyscy zawodnicy wiedzą kto strzela shoot-off. Jeśli mimo wszystko przez pomyłkę inny zawodnik odda strzał - musi być ten strzał anulowany i nie stosuje się żadnej kary.

4. Obciążniki karabinu (7.4.2.6 i 7.4.5.c). Muszą być przymocowane trwale. Nie mogą być mocowane przy użyciu taśmy.

5. Pudełka i walizki na stanowisku (6.11.10 i 8.6.3). W związku z konfliktem tych przepisów ustala się, że:

   - Podczas eliminacji i kwalifikacji pudełka, walizki mogą być umieszczane na blatach stanowiskach pod warunkiem, że nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

   - Podczas finałów konkurencji pistoletu, pudełka, walizki nie mogą być umieszczone na stanowisku, ale wolno na blacie stanowiska postawić statyw, pod warunkiem, że nie przekroczona jest maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

6. Tłumaczenie interpretacji przepisu 9.4.3.2 pozostawiam specjalistom od strzelania do rzutków (proszę o przesłanie na mój adres, podany powyżej, umieszczę na tej stronie).
 Interpretacja, 10 maja 2016 r.

   Użycie półki w postawie innej niż stojąca - NIEDOZWOLONE. Reguluje to przepis 7.4.5.2.

KOMENTARZ (4 czerwca 2016), Grzegorz Gładyszewski:

   Zawodnikowi, posługującemu się elementem pokazanym na zdjęciu powyżej, zwrócono uwagę podczas Grand Prix of Liberation, Pilzno 2016, że nie jest to element dozwolony. Na prośbę zawodnika skierowałem zapytanie, wraz ze zdjęciem, do Komisji Technicznej ISSF, czy rzeczywiście taki element jest zabroniony i podlega przepisowi 7.4.5.2 pomimo tego, że nie pełni roli typowego "palm rest", a raczej "forend rail". Otrzymałem odpowiedź, że w tej postaci jest niedozwolony. Stąd podana powyżej interpretacja.
   Pojawił się natychmiast problem, czy inne "forend rails", np. używane w karabinach Anschutz, są dopuszczone. Takie pytanie zadałem temu samemu przedstawicielowi Komisji Technicznej ISSF podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Monachium, jako konkretny przykład podając element stosowany przez jednego z polskich zawodników, widoczny na zdjęciu poniżej:

   Otrzymałem zdecydowaną odpowiedź, że zastosowanie takiego elementu jest jak najbardziej zgodne z przepisami, gdyż jest to element poszerzający uchwyt łoża i nie pełni roli "palm rest".

   Wydaje się, że problem wynika z tego, że firmy produkują coraz nowszy sprzęt i coraz więcej akcesoriów mających ułatwić jego przystosowanie do oczekiwań danego zawodnika. W tym konkretnym przypadku problemem jest ustalenie granicy, od której dopuszczony przepisami "forend rail" staje się niedozwolonym "palm rest", co można zobrazować schematycznie poniższym rysunkiem.
   Zwracam uwagę na to, że składy sędziowskie podczas wszystkich zawodów - także Pucharu Świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich nie muszą mieć jednolitego zdania w tej kwestii. Należy więc unikać niepewnych, pośrednich rozwiązań, mogących budzić u sędziów wątpliwości.
 

Kiedy "forend rail" staje się "palm rest"...?Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

 

   Dotyczy pytania, czy można złożyć matę strzelecką, np. na pół lub położyć jedną jej część na drugą? O ile przepis 6.4.7.2.b zabrania modyfikowania maty, to w dalszej części przepis ten stwierdza, że: "Dozwolone jest stosowanie dwóch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich łączny wymiar nie może być większy od podanych wymiarów". Tak więc składanie maty na pół, położenie przedniej, odpinanej części na część główną jest dozwolone, jeśli nie przekraczają 5 cm grubości.

 Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

   Problem dotyczy kontroli zapięcia kurtki. Czy paski na ramieniu podczas kontroli powinny być naciągnięte, jak przy strzelaniu, czy odpięte? Interpretacja jest jasna - tylko i wyłącznie przy odpiętych paskach.


Interpretacja, 24 listopada 2015 r. (uaktualnienie interpretacji z 18 maja 2015 r.)

  
Dotyczy terminu ważności butli sprężonego powietrza. Bez względu na wyznaczony przez producenta termin ważności butli (np. 20 lat), obowiązuje termin 10 lat, ustalony przez ISSF. Zgodnie z przepisem 6.2.4.2 za ważność butli całkowitą odpowiedzialność ponosi zawodnik, a Komisja Kontroli Broni i Wyposażenia może tę ważność kontrolować (podczas całych zawodów).
   Kolegium Sędziów, po konsultacji z Komisją Techniczną ISSF, zaleca sędziom przeprowadzanie kontroli ważności butli także na stanowiskach podczas "czasu przedprzygotowawczego" oraz po konkurencji (poza zawodnikami wyznaczonymi do kontroli szczegółowej, sędziowie będą wyznaczali dodatkowo zawodników tylko do kontroli ważności butli sprężonego powietrza lub CO2).
   Zawodnik stosujący butlę z nieważnym terminem ważności nie będzie dopuszczony do konkurencji, zaś w przypadku stwierdzenia nieważności butli podczas kontroli po konkurencji, będzie zdyskwalifikowany na podstawie przepisów 6.2.4.2 i 6.7.9.3.Interpretacja, 23 listopada 2015 r.

 


 

Modyfikacja półki policzkowej Kdw, przez wycięcie jej fragmentu i zastosowanie w Kpn - DOPUSZCZALNE (musi jednak spełniać wymiary określone w tabeli 7.4.4.1)

 Interpretacja, 19 listopada 2015 r.

 

   Dotyczy konfliktu przepisów 6.17.1.12d i 6.17.1.12k. Wskaźniki bezpieczeństwa w finałach.
Według punkt d) mogą wyjąć wskaźniki po wejściu na stanowiska, a według punktu k) nie mogą. Dopiero na komendę rozpoczynającą strzały próbne i czas przygotowawczy wolno im to zrobić. Uznano, że decydujący jest przepis 6.17.1.12k, a więc po wejściu na stanowiska mogą się składać do strzału, ale nie mogą usuwać wskaźnika bezpieczeństwa, ani strzelać na sucho aż do komendy rozpoczynającej strzały próbne i czas przygotowawczy.

   Ten przepis był już interpretowany w marcu 2015 r.

 Interpretacja, 26 października 2015 r.

 

   Dotyczy filtra "560 Gehmann Superfilter AOS MicroSight TM", powodującego ostre widzenie zarówno przyrządów, jak i tarczy. Jest to filtr, nie zawiera soczewek, jest więc przez ISSF dopuszczony do użytkowania.

 

http://www.gehmann.de/english/products.php?id=673&kategorie=20

 

 

 Interpretacja, marzec 2015 r. (Zbiorcza interpretacja przepisów)

Interpretacja przepisów ISSF (marzec 2015 r.) Interpretacja, 1 lutego 2015 r.

   Statyw karabinowy musi mieć wysokość niższą od najniższego punktu lewego barku (dla zawodnika praworęcznego), a ewentualna kolumna statywu musi też ten wymóg spełniać.


 

Interpretacja, 17 marca 2014 r.

   Dotyczy szwu na kurtce pod lewym łokciem (praworęczny zawodnik) niespełniającego wymogów przepisu 7.5.4.5. Jeśli szew jest rozpruty to go nie ma. Jeśli powstały otwór nie stanowi podpórki, taka kurtka jest dopuszczona do użycia.

 


 

Interpretacja, 14 stycznia 2014 r.
 

   Dotyczy dopuszczalności regulacji kąta kolby, jak to widać w modelu Feinwerkbau 800. Dopuszczalne.

 

 


 

Interpretacja, 2013 r.

 

   Dotyczy pytania, czy grubość pasa karabinowego jest ograniczona? Przepisy ISSF nie ograniczają grubości pasa,  ten wymiar nie podlega więc kontroli.